İnşaat Bölümü, 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Boyabat Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve  bölümümüz altında aynı yıl İnşaat Teknolojisi programı açılmıştır. İnşaat bölümüne bağlı olarak kurulan programımız, Boyabat’tan 6 km. uzaklıkta bulunan Sanayi Sitesindeki Çıraklık-Eğitim merkezinde geçici hizmet binasında 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında normal öğretime başlamıştır. İnşaat Bölümü, 2007 yılında Sinop Üniversitesi’nin kurulmasıyla faaliyetlerini, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu çatısı altında sürdürmeye devam etmektedir.  2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de İkinci Öğretim programlarına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

   Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü öğretim programı, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve  ulusal yeterlikler çerçevesi,  mesleki ve teknolojik gelişmeler ile YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmaktadır.        

İnşaat Teknolojisi Programı

   Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri; dört  öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Uygulanan zorunlu, mesleki ve seçmeli dersler belirlenirken, sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun  koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınmıştır. Derslerin içerik ve süreleri, mesleki yeterlik tablosu ve ders bilgi formlarındaki açıklamalar doğrultusunda planlanmıştır.